ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Eπιχορήγηση Aυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων προκειμένου οι δικηγόροι να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης.

Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι, μέσα από τις επιλέξιμες κατηγορίες στο Websuuplies και προμηθευτείτε τον, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, γρήγορα και απλά

ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Laptops

Routers

Web Kάμερες

Mικρόφωνα

Aκουστικά

Hχεία

Συστήματα τηλεδιάσκεψης

Scanners Πολυμηχανήματα

Οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Οι δικαιούχοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις

 • • Να έχουν ως κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του κεφ. 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»,
 • • Να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020
 • • Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης.
 • • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
 • • Να υποβάλλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Ποιες δαπάνες καλύπτει;

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού:

 • •Η/Υ
 • • laptops
 • • routers
 • • web κάμερες
 • • μικρόφωνα
 • • ακουστικά
 • • ηχεία
 • • συστήματα τηλεδιάσκεψης
 • • scanners/πολυμηχανήματα
 • • οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής

• οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια επιχορήγησης.

Που μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα;